Kommunikation för hållbara företag

Kännedomen om företagens hållbarhetsarbete ökar och allt fler människor engagerar sig. De väljer de varumärken som står för den positiva förändring de vill se i samhället och i världen.

Samtidigt skiljer sig intresset och kunskapsnivån inom hållbarhet – från likgiltig till hängiven – hos såväl konsumenter som inköpschefer. Det påverkar såväl åsikter och beteende som hur de uppfattar varumärket.

Vad definierar företaget och vilka är era kärnvärden? Hur bidrar ni till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling? Och hur kan ni kommunicera med olika kundgrupper utifrån deras intresse och kunskapsnivå?

Var ärlig och öppen med företagets hållbarhetsarbete, ert mål och de utmaningar ni möter på vägen dit. Hitta ert varför och ta fram en långsiktig plan för vad, var, hur och med vilka ni ska kommunicera och på vilket sätt. Tänk agilt, håll dialogen levande och ta tillvara den feedback ni får.

Vi är varumärkesstrateger, art directors, copywriters, fotografer, filmare, videoproducenter och webbutvecklare som hjälper er att kommunicera företagets långsiktiga hållbarhetsarbete till konsumenter, kunder, samarbetspartners och leverantörer.