Välkommen till en värld med hållbara företag!

För att genomföra FN:s 17 globala mål i Agenda 2030 måste näringslivet ställa om till hållbara konsumtions- och produktionsmönster och hitta nya sätt att samverka inom och mellan olika branscher. Det kräver vilja, mod, nytänkande och ledarskap. Vilka av de globala målen kan ni bidra till?

Klimatförändringarna och omställningen till en mer cirkulär ekonomi utmanar dagens affärsmodeller. Företagens framtida konkurrenskraft och lönsamhet avgörs allt mer av HUR vi gör affärer.

Hållbara företag genomsyras av ett högre SYFTE. De har satt upp tydliga och långsiktiga mål för sitt hållbarhetsarbete och ser det som en drivkraft för verksamheten och affärsutvecklingen.

De har identifierat sitt VARFÖR vilket skapar förtroende och engagemang hos medarbetare, kunder och omvärld. Och med hållbarhetskommunikation stärker de sitt varumärke.

Initiativet Hållbarhet & Kommunikation är ett kluster av kunskap och kreativitet inom hållbarhet. Vår vision är en värld med hållbara företag.

Teamet erbjuder utbildning, rådgivning och affärsutveckling samt hjälp med kommunikation till företag längs hela deras hållbarhetsresa.


5 råd till hållbara företag

Som hållbarhetskonsulter, affärsutvecklare och kommunikatörer hjälper vi företag att växla upp sitt hållbarhetsarbete.

Rådgivning för hållbara företag

Alla verksamheter utnyttjar jordens resurser på olika sätt. Därför är det viktigt att identifiera de hållbarhetsaspekter som gäller för just ert företag. Vilka är era tuffaste utmaningar och hur kan ni göra störst skillnad? Vi hjälper er att få strategisk kontroll över era viktigaste hållbarhetsfrågor och skapa transparens och trovärdighet.

Hållbarhetsarbetet måste inkluderas i era processer och rutiner med ständiga förbättringar som mål. Ett kvalitetsledningsystem eller miljöledningssystem kan vara ett bra sätt att skapa långsiktig struktur i hållbarhetsarbetet. Resultaten ska vara lätta att förstå och måste göras tillgängliga för såväl medarbetare och kunder som andra intressenter på marknaden.

Även själva affärsmodellen behöver ofta ses över. Hållbara företag har lyckats förena affären med sin vision. Genom att integrera innovation och hållbarhet i affären, kulturen och verksamheten blir företaget mer agilt.

Utbildning och affärsutveckling för hållbara företag

Näringslivets påverkan på klimatförändringarna är både lokal och global samt oerhört komplex. Tanken på en fortsatt ökad ekonomisk tillväxt är idag starkt ifrågasatt. Men hur mycket kan vi egentligen förstå av vad som sker och hur bör vi agera för att vända utvecklingen?

Våra utbildningar förbättrar era kunskaper om energibesparing, miljöarbete och kvalitetsarbete med ständiga förbättringar samt inte minst den mänskliga faktorn. Det hjälper er att fullt ut förstå organisationens, teamets och individens roll så att ni lyckas fullt ut med hållbarhetsarbetet.

Framgångsrika företag är hållbara, cirkulära, medvetna och holistiska. Våra innovativa workshops i affärsutveckling mejslar fram er vision, mission och företagets syfte. Det hjälper er att säkerställa att satsningar och projekt omfamnar hållbarhet och skapa en konkurrenskraftig affärsmodell.

Kommunikation för hållbara företag

Kännedomen om företagens hållbarhetsarbete ökar och allt fler människor engagerar sig. De väljer de varumärken som står för den positiva förändring de vill se i samhället och i världen.

Samtidigt skiljer sig intresset och kunskapsnivån inom hållbarhet – från likgiltig till hängiven – hos såväl konsumenter som inköpschefer. Det påverkar såväl åsikter och beteende som hur de uppfattar varumärket.

Vad definierar företaget och vilka är era kärnvärden? Hur bidrar ni till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling? Och hur kan ni kommunicera med olika kundgrupper utifrån deras intresse och kunskapsnivå?

Var ärlig och öppen med företagets hållbarhetsarbete, ert mål och de utmaningar ni möter på vägen dit. Hitta ert varför och ta fram en plan för vad, hur och med vilka ni ska kommunicera och på vilket sätt. Tänk agilt, håll dialogen levande och agera på feedback.

Vi är varumärkesstrateger, art directors, copywriters, fotografer, filmare, videoproducenter och webbutvecklare som hjälper er att kommunicera företagets långsiktiga hållbarhetsarbete till konsumenter, kunder, samarbetspartners och leverantörer.

Teamet inom Hållbarhet & Kommunikation

Som konsulter inom hållbarhet och kommunikation hjälper vi företag att ta nästa steg på vägen i sitt hållbarhetsarbete – oavsett var de befinner sig längs sin hållbarhetsresa.

Rådgivning, utbildning och innovativa workshops ger organisationer de kunskaper och insikter de behöver för att kunna arbeta för en hållbar utveckling. Kommunikation hjälper deras kunder att göra ansvarsfulla och hållbara val av produkter och tjänster. Det leder till hållbara affärsmodeller och livsstilar.

Av FN:s 17 globala mål inom Agenda 2030 har vi valt MÅL 12  där vi som konsulter och kommunikatörer inom hållbarhet har störst möjlighet att påverka och bidra till en hållbar utveckling.

RÅDGIVNING & UTBILDNING FÖR HÅLLBARA FÖRETAG

Per Elvin – Hållbarhetskonsult 

Bygg, sjukvård, tillverkande industri, IT, flyg, fordon, verkstad, entreprenad och brandskydd. Som verksamhetskonsult inom kvalitet, miljö, energi och arbetsmiljö och olika kvalitetsmetoder har jag samarbetat med en mängd företag i olika branscher.  Jag hjälper företag med rådgivning och utbildning samt att implementera och driva miljölednings- och kvalitetsledningssystem och ta fram hållbarhetsredovisningar.

Vi måste alla vara rädda om vår planet genom att leva hållbart och aktivt motverka utarmning av naturens resurser. Närmast hjärtat ligger omvårdnaden av bin som bidrar till en tredjedel av jordens matproduktion. Idag har hälften av världens bin försvunnit.

Ulrika Pühringer – Hållbarhetskonsult

Det är viktigt att företag ser miljöarbetet som en integrerad del av verksamheten och låter den ligga till grund för den långsiktiga planeringen. Jag har i många arbetat med kvalitet, utveckling och hållbarhet på uppdrag av utredningar inom kollektivtrafik, telekom, Industri, turist- och besöksnäringen, retail och offentlig förvaltning samt hälso- och sjukvård.

Som revisionsledare för Svensk Certifiering Norden arbetar jag med ledningssystem och hållbarhetsredovisning samt har kunskaper inom ISO 9001, ISO 14001 och Lean samt utmärkelserna Svensk Kvalitet och Malcolm Baldrige Quality Award.

Rose Omega – Environmental Management Professional 

For the past 15 years I have worked with business development, project planning and environmental compliance reporting in solid waste management, greenhouse gas accounting, ecological agriculture, eco tourism and coastal resource management in the Philippines.

Projects include conversion of organic and food waste to electricity and bio-compost and conversion of recyclable components of waste into solid recovered fuels for cement plants.

I want to leverage my skills, time and passion on projects that make an impact to the environment and sustainable development.

AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBARA FÖRETAG

Katarina Chowra – Affärsutvecklare 

Kundernas preferenser förändras och medarbetare söker meningsfullhet. Samtidigt sker nu en förflyttning från silotänk till ett holistiskt synsätt. Visionen och affären behöver förenas i en hållbar affärsmodell. För framtidssäkra företag är hållbarheten en naturlig del av kärnaffären.

I flera år har jag jobbat med startups och hjälper nu etablerade företag att bli mer agila genom att integrera innovation och hållbarhet i affären, kulturen och verksamheten. Från Silicon Valley har jag plockat med mig insikter och verktyg som jag använder i mina innovativa workshops.

Jag är övertygad om att det är via företagande som vi på snabbast sätt kan uppnå en hållbar, blomstrande och kärleksfull värld. Att bidra till att fler bolag blir goda krafter i samhället är min drivkraft.

KOMMUNIKATION FÖR HÅLLBARA FÖRETAG

Maria Lindberg Howard – Copywriter & Journalist

Min drivkraft som skribent är en kombination av hjärta och hjärna där viljan att göra skillnad drivs av min nyfikenhet att ständigt vilja lära mig mer. Två tidiga inspiratörer var Torsten Ehrenmark, journalist och utrikeskorrespondent samt Jan Cederquist, copywriter och reklamman. Båda hade förmågan att se det stora i det lilla och kunna beskriva det på ett oförglömligt sätt.

Jag vill hjälpa företag att kommunicera sitt varför, att förmedla det som är själva hjärtat i verksamheten. All kommunikation bygger på dialog och berättelser berör, inte minst om ämnet är komplext. Att formulera sitt budskap till omvärlden stärker medarbetarnas engagemang i hållbarhetsarbetet. En hållbar utveckling är mitt ikigai. 

Michael Wall – Art Director & Varumärkesstrateg

Flyttade 1982 från Eskilstuna till Stockholm för att bli rockstjärna. Men istället började jag att jobba med grafisk design med musiken som kraft och kreativ inspiration. Med kundens varumärke i fokus skapar jag stark visuell kommunikation. Från logotyper och designmanualer till årsredovisningar, hållbarhetsrapporter, kreativa koncept och grafisk produktion.

Företag och organisationer som kommunicerar sitt hållbarhetsarbete på ett öppet, trovärdigt och inspirerande sätt bygger ett starkare varumärke både för medarbetarna och kunderna. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede ta kommando över den processen och samtidigt våga visa sin passion.

Anja Callius – Fotograf & Bildbanksproffs

När jag 1989 första gången fick en kamera i händerna visste jag att fotografi var min väg. Inspirerad av National Geographics makalösa reportage om natur, människa och miljö utbildade jag mig på fotoskolor i Sverige och utomlands och fick Roland Polhem-stipendiet från Hasselblad 1999.

Planeten förändras i rask takt och vad kan jag som fotograf göra? Att få arbeta med det verktyg jag älskar mest vill jag hjälpa andra som också vill göra bra saker för världen, på vilken nivå de än startar sitt hållbarhetsarbete. Min passion är att få dela med mig av vad jag ser.

Björn Babba Callius – Filmare & Fotograf

Genom åren har jag dokumenterat många av musikscenens aktörer. Som ung, hungrig fotograf och med studier i ”humanekologi” i bagaget gav jag mig av till New York för att söka lyckan. Där råkade jag 1998 ut för en trafikolycka och med krossat skallben och ett tiotal benbrott tvingades jag omvärdera min världsbild.

Jag tvingades göra en omstart och skapa mig en ny verklighet utan en karta för livspusslet. Idag arbetar jag framför allt med film och vill med mitt bildspråk synliggöra människans oändliga möjligheter att hitta snillrika lösningar på till synes omöjliga problem.

Pia Tallgren – Videoproducer & Kommunikatör SoMe

Att förmedla berättelser via video och rörligt material är min stora passion. Video som kommunikationsmedel efterfrågas av allt fler. Och det fungerar utmärkt för att kommunicera företagets hållbarhetsarbete. Men filmprojekt kostar pengar och de tar tid från start till leverans.  Jag fungerar som en videopartner för mina uppdragsgivare. De får verktygen och förutsättningarna att kunna arbeta självständigt med film.

Arbetet läggs upp i fyra steg, från förstudie till löpande filmproduktion, spridning och rapportering. Med relevanta KPI:er mäter vi närvaron i sociala meder och andra digitala plattformar, hur man berättar med film (storytelling) samt SEO för film. Mina insiktsrapporter baseras på målgruppens beteende online och visar tydligt hur budskapet tas emot.

WEBBPRODUKTION

Agneta Calais Brobäck – Systemutvecklare & Projektledare

Jag är backend-utvecklare och särskilt förtjust i SQL-databaser. Jag tycker att det är viktigare att fokusera på kundens behov än att stirra sig blind på tekniken och den bästa belöningen är när kunden får nytta av vårt arbete.

Jag är utbildad systemvetare vid Uppsala universitet och har drygt 25 års erfarenhet bakom mig som IT-konsult.

Eva Risinger – Webbutvecklare & Projektledare

Att bygga en snygg och  användarvänlig webbplats kräver en särskild fingertoppskänsla. Jag lyssnar gärna på kunders specifika önskemål för att kunna lösa uppdragen med trygghet och tydlighet.  Jag är frontend-utvecklare och arbetar oftast i WordPress.

För varje nytt webbuppdrag utgår jag från varumärket, verksamheten och målgruppen. Idéer bollas med uppdragsgivaren och samarbetspartners för att komma fram till den bästa lösningen och strukturera webbplatsen enligt önskemål och behov.